Bò - 80.000 VND

Bò

Bò: 80.000 / 1 Dĩa

Các món Bò:

  • Bò nướng
  • Bò nướng lá lốt
  • Bò nhúng dấm
  • Bò xào