Các loại rau trộn

Các loại rau trộn

Các loại rau đồng quê trộn tôm, thịt

Cai mam tron

 

Rau cải mầm trộn tôm thịt

Cang cua tron

Càng cua trộn tôm thịt

xa lach tron

Xà lách quế trộn thịt bò