Hàu - 95.000 VND

Hàu

Hàu loại 1: 110.000 / 1 Kg

Hàu loại 2: 95.000 / 1 Kg

Hàu loại 3: 90.000 / 1 Kg

Các món Hàu:

  • Hàu nướng mỡ hành
  • Hàu nướng pho mai
  • Hàu mù tạc