Mực Cơm - 300.000 VND

Mực Cơm

Mực Cơm: 300.000 / 1 Kg

Các món Mực Cơm:

  • Mực Cơm hấp
  • Mực Cơn chiên