Mực Một Nắng - 400.000 VND

Mực Một Nắng

Mực Một Nắng : 400.000 / 1 Kg

Các món Mực Một Nắng

  • Mực Một Nắng hấp
  • Mực Một Nắng chiên
  • Mực Một Nắng nướng