Nghêu - 70.000 VND

Nghêu

Nghêu: 70.000 / 1 Dĩa

Các món Nghêu:

  • Nghêu nướng
  • Nghêu hấp