Ốc Đá - 450.000 VND

Ốc Đá

Ốc Đá loại 1:450.000 / 1Kg

Ốc Đá loại 2: 350.000 / 1Kg

Các món Ốc Đá:

  • Ốc Đá xào
  • Ốc Đá Hấp