Ốc Hương - 450.000 VND

Ốc Hương

Ốc Hướng: 450.000 / 1Kg

Các món Ốc Hương:

  • Ốc Hương nướng
  • Ốc Hương xào
  • Ốc Hương hấp