Xuất Ăn QUÁN BÀ THÔI

Xuất Ăn QUÁN BÀ THÔI

Xuất Ăn  QUÁN BÀ THÔI 1 mâm gồm 6 người:

 • Xuất Ăn QUÁN BÀ THÔI loại 1: 220.000 / 1 Người
 • Xuất Ăn BÀ QUÁN THÔI loại 2: 200.000 / 1 Người
 • Xuất Ăn BÀ QUÁN THÔI loại 3: 180.000 / 1 Người

Thực đơn Xuất Ăn QUÁN BÀ THÔI gồm:

 1. Chọn Nghêu hoặc Sò hoặc Hào
 2. Mực 1 Nắng (nữa Kg)
 3. Chọn Ghẹ hoặc Cua (3 con 3 Kg)
 4. Tôm Sú Biển (6 con)
 5. Ốc (chỉ có loại 1 và loại 2)
 6. Chọn: Một trong hai phần
  1. Cơm gồm: Canh + Rau + Thịt + Rang + Cá Kho Tộ + Trứng Chiên + Cà Pháo
  2. Lẫu lơn

Có thể thay đổi theo ý thích của khách hàng.

Mọi chi tiết đặc bàn vui lòng liên hệ

Điện thoại: 05113825384

Địa chỉ: 96 – 98 – 100 Lê Đình Dương – P.Phước Ninh – Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng